as_logo800.jpg

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване

ДРН

Година на въвеждане в експлоат.

Пробег, км

Мин. цена

в лв. без ДДС

1.

Автомобил LAND ROVER DEFENDER

PA3005BH

2012

131 062

2 200

2.

Автомобил LAND ROVER DEFENDER

PA3016BР

2013

191 806

3 060

3.

Автомобил LAND ROVER DEFENDER

PA3167BH

2013

144 074

2 200

4.

Автомобил LAND ROVER DEFENDER

PA3189BP

2015

188 520

3 240

5.

Автомобил LAND ROVER DEFENDER

PA3204BH

2013

199 821

4 050

6.

Автомобил Лада-Нива 2121

PA8109BK

2010

64 791

1 800

7.

Автомобил Лада-Нива 2121

PA8115BK

2010

157 638

2 400

8.

Високопроходим автобус IVEKO 150 EW

РА4627BP

2013

245 320

11 900

9.

Товарен автомобил  Форд-Джъмбо

РА6930AM

2005

300 000

4 100

10.

Автомобил Toyota Hilux 2.5D

PA4634BA

2008

 229 300

3 240

11.

Автомобил Toyota Hilux 2.5D

PA5624BA

2008

397 600

2 990

12.

Автомобил Toyota Hilux 2.5D

PA6083BA

2008

272 716

6 470

13.

Дизеловоз IVECO AD 180 T 27 W

РА1863АТ

2006

128 780

22 920

14.

Дизеловоз IVECO AD 180 T 27 W

PA1754KB

2007

160 080

23 945

15.

Мотокар Рекорд 3,5т

-

1995

-

1 960

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

 Офертите се подават в срок до 07.07.2021 г. по един от следните два начина: 

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на ………………………“ (да се посочи конкретно за кое оборудване),

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"

  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на директор „Одит и контрол“.

Съгл. чл.143 (1) от Закона за движение по пътищата, за автомобилите поз. 8, 9, 13 и 14 оферти могат да подават само юридически лица, еднолични търговци или физически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

За оглед и допълнителна информация - всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.

 




Loading...