4italishta.jpg

Регионален център ,,Читалища,, - Пазарджик проведе две от трите планирани Работни срещи на тема ,,Активно читалищно лято – възможности, приоритети и акценти в работата,, за читалищните секретари от областта. Участие взеха 40 представители от читалища от общините Белово, Брацигово, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Септември, Стрелча. На 9 юли в петък предстои последният такъв формат за още 20 участника.

Организирането на идентични срещи в три поредни дни беше единствената възможност за включване във форума на всички желаещи при спазени противоепидемични мерки и 50 % заетост на залата.
Високите летни температури не повлияха на присъствието на заявилите участие, нито на интереса и активността им по време на Работната среща.
Пред Регионалната колегия бяха представени програми на Министерство на културата за възможно финансиране на читалищни дейности, условията и реда за кандидатстване и критериите за оценяване на проектните разработки.
Разгледани бяха нормативни актове, свързани с приложението на Закона за народните читалища, Закона за закрила и развитие на културата и Закона за обществените библиотеки, по отношение финансовата подкрепа на регионални културни дейности – библиотечна, краеведска, нематериално културно наследство, самодейно изкуство, прояви в областта на любителското творчество.
Участниците бяха информирани за предстоящото разработване на изцяло нови правила за целево финансово подпомагане на културни инициативи, творчески проекти и др. от ресорното министерство, както и за това, че в тази връзка е предвидено обществено обсъждане.
Споделен беше опит, обменени идеи. Въпроси за рестарт на читалищната дейност намериха отговори.


Информира: инж. Радка Енчева-Кочева
РЕКИЦ ,,Читалища,, - Пазарджик

Снимка: Васка Спасова
Секретар на НЧ ,,Просвета-1911,, с. Розово
Loading...