Tag: "Агроконференция"

понеделник 11 септември 2023 - 22:32:44

Петя Ставрева: Модерното земеделие е инвестиция в устойчиво развитие на регионите

Земеделска агроконференция в Пазарджик