Tag: "финанси"

вторник 11 януари 2022 - 15:01:52

58% от възрастното население в България е финансово грамотно

При самооценката на собствените финансови познания 48% от анкетираните са определили нивото си като средно, а 10% като високо*