Pp Pp Parlam Izb2022

Bsp22 Stoinev 1

Db2022a370 250

Izpravi Se

evtim_yanev2021.jpg

Общинският съветник Евтим Янев за пореден път повдигна въпроса с обособяването на площадка за строителни отпадъци. Това стана по време на дебатите по предложението за 30% увеличение на такса смет в Община Пазарджик.

Въпросът за площадка за строителни отпадъци Евтим Янев е поставял и като представител на Камарата на строителите, и като член на ръководството на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик. В момента такава площадка няма и строителните отпадъци запълват първата клетка от регионалното депо за битови отпадъци.

„Г-н Попов е абсолютно прав - това, което струва, ние трябва да го платим, ние, които правим отпадъците. Смятали сме го много пъти досега. При тази ситуация, при този обем на отпадъците и тези 14 милиона лева за дейностите по чистотата, това прави годишно 120 лв на човек. При 4-членно семейство разходът трябва да е около 400-500 лв. Но какво е направила община Пазарджик? – тя е разделила наполовина сметката от облога, като половината е оставила за фирмите, които имат най-висок облог в страната – сега 13,5 промила и 19.5 предвиден в новото предложение, а другата половина – за домакинствата. Така наистина се плаща сметката, но хубаво е да се плаща при равномерно и справедливо плащане на облога и при предприети мерки от страна на Общината, които да доведат до ефективно използване на всички мощности и оптимизиране количеството на отпадъци“. Това заяви Евтим Янев и посочи, че всеки тон, който караме на сепариращата инсталация, струва на общината 100 лева без ДДС, за компостиране – 156 лв.

„Ние караме огромно количество за компостиране – 1500 тона месечно. Това може ли да се намали и да се приучат хората да компостират този отпадък в дворовете си и да използват този отпадък, който наистина е полезен. Може ли да се оптимизира количеството на отпадъците чрез разделно събиране, но наистина, а не тази пародия, която сега ползваме?! Може ли да оправим съдовете за смет, които въпреки че ги подменихме преди една година, пак са мръсни, изпочупени и не се затварят капаците им? Може ли около контейнерите да не остават отпадъци, след като мине камионът за отпадъците и да продължават там да стоят със седмици? Може ли да няма препълнени контейнери и те да остават там със седмици? Може ли да се изпълнява заповедта на кмета за ежедневно почистване в централната част на града, двукратно в другите части и в селата – един път в седмица, което се прескача и то често. Така че аз считам, че едно наливане на пари в една неоправена система, а тя наистина е неоправена на фона на прекрасната сепарираща инсталация и нова клетка на сметището, при едно допотопно сметочистване и почистване на общите площи… да не говорим за праха, метлите и найлоните и т.н. Има прекалено много работа в тази посока, която трябва да бъде свършена и ние не я виждаме свършена от предходното увеличение, въпреки че пак беше същия анонс от вас – „необходими са средства, за да може да работи системата добре“. Тя не работи добре! Това не може да го отречете. Считам, че трябваше да има много добър анализ в това отношение, конкретни мерки и едва тогава увеличение, така че да убедим хората какво ще стане след вливане на тези пари в сметката на общината“, каза още Евтим Янев.

В отговор кметът Тодор Попов припомни, че разпределението на тежестта по отношение на такса смет между бизнеса и гражданите е била 70:30 и е коригирана на 50:50 през последната година. За пореден път той подчерта, че общината няма задължение да извозва старите електроуреди на домакинствата, строителните отпадъци от ремонтите в имоти на граждани, стари мебели и гуми. Доскоро фирма извозваше и използваше старите гуми, но вече това не е така и гумите са част от отпадъка, който се депонира. „Война с хората не може да води. Затова ние почистваме всички отпадъци“, посочи още Тодор Попов.

С критика към дейността по сметопочистване към него се обърна и общинският съветник от БСП Велина Петкова. „Най-лесно е да се вземат парите от хората, по-трудно е да направим така, че системата да функционира максимално ефективно“, каза Велина Петкова и предложи ежемесечно да се публикуват данните за сметосъбирането, сметоизвозването, приемането и третирането на боклуците на депото.“ Това ще даде възможност на гражданите и на организации да следят процеса и по някакъв начин да помагат и на вас в контрола на тази система, защото има много какво да се желае“, обърна се тя към кмета на Пазарджик Тодор Попов.
Loading...