evtim_yanev2021.jpg

Не се предприемат мерки по оптимизиране на разходите и действия по рационално разходване на събраните от нас средства

Кредитите на община Пазарджик

 

2008 година – първата година от новото управление на Община Пазарджик. За годината се реализират 11 500 000 лв. от продажба на имоти и със собствени средства общината изпълнява капиталова програма на стойност от 9 850 000 лв. -непостигнат резултат досега. Следващата година – 2009 обаче продажбите са значително по-малко – само 3 500 000 лв. и за да продължи темпа на предвиденото амбициозно обновяване на града и селата и подготовката на следващите избори в 2011 г. общината решава да изтегли облигационен заем от 7 500 000 евро от Общинска банка , който би трябвало да  възстанови следващите 10 години - до 2019. Така в годините на първият мандат от управлението си, новата общинска администрация реализира приходи от продажби на общинско имущество – 2008 г. – 11 500 000 , 2009 г. – 3 500 000 лв. , 2010 г. – 3 900 000 лв. и 2011 г. – 3 400 000 лв. или общо 22 300 000 лв.  и 14 670 000 лв. от заемобщо ресурс от 36 970 000 лв. С тези средства успява за четирите години да изпълни капиталова програма както следва – 2008 г. – 9 850 000 лв. , 2009 – 6 370 000 лв. , 2010 – 7 450 000 лв. и 2011 г. – 5 550 000 лв. – общо 29 220 000 лв. Въпреки остатъка от около 8 млн. лв. , общината изтегля два кредита за мостово финансиране на появилите се вече инфраструктурни обекти ,финансирани със средства на европейският съюз – 2010 г.-    3 000 000 лв. и 2012 г. –   7 000 000 лв.

      Това дългово бреме вече се оказва непосилно за възможностите на община Пазарджик ,която не може да изплаща облигационният заем – 14 670 000 лв. и револвиращият кредит от 7 000 000 лв. Приходите от продажба на общинско имущество рязко намаляват вторият мандат 2012 г. – 4 350 000 лв. , 2013 г. – 3 260 000 лв. , 2014 г. – 5 300 000 лв. и 2015 г. – 1 800 000 лв. – общо за четирите години – 14 710 000 лв.  Така се стига до поемането на дългосрочен заем от Общинска банка през 2017 г. в размер на 15 000 000 лв. От тях с 11 000 000 лв. общината рефинансира облигационният заем и револвиращият кредит от 7 000 000 лв. и оставя 4 000 000 лв. за мостово финансиране на обектите изпълнявани със средства на европейският съюз.

       По горе написаното е обяснение как се стигна до искането на общинското ръководство на нов кредит от 21 000 000  лв. Както е видно от предложението на общинската администрация   частта от 13 000 000 лв. - лимит №1  ще бъдат използвани за рефинансиране на старият дълг , поет вече един път за рефинансиране  и с остатък за изплащане към момента на предложението – 8 593 750 лв. + 3 676 908 лв. - общо 12 270 000 лв.

          Следващото предложение за лимит №2 в размер на 3 500 000 лв. е за мостово финансиране на проекти от следващият програмен период на ЕС.    За такова финансиране общината вече е поела от фонд Флаг два кредита  за 4 000 000 лв. и 2 038 000 лв. от които не са възстановени 4 000 000 лв.                                   

            Останалата сума от новият дълг вече е за нови инвестиции – обекти на общината за 2022 г. - улици и тротоари – 3 000 000 лв. и енергоефективно осветление – 1 452 000 лв.

             В резюме е видно намерението на общинската администрация за постоянно отлагане на агонията по финансовото състояние на общината във времето без да се предприемат никакви мерки по оптимизиране на разходите и действия по рационално разходване на събраните от нас средства.  Вече сме в 2021 г. преди настъпването на 2022 г , времето е друго и надявам се далече от годините 2008 -2020 .  Необходим е вече и контрол по разходването на събраните от нас данъци и такси така ,че да не обременяваме бъдещите поколения и да ползваме ефективно ресурса ,който събираме.                

   

 Dalgove20211213evtim Yanev

 
Loading...