obs20220531.jpg

Общинските съветници не приеха предложението на своя колега Евтим Янев да бъде задължена Община Пазарджик да изготви Наредба за градската среда. Янев пое ангажимента да внесе такова предложение по време на пресконференция на организациите на архитектите по повод ремонта и боядисването на фасадата на Младежкия дом.

Основният мотив против подобна Наредба беше формулиран от общинския съветник от „Новото време“ Иван Йорданов, който посочи, че за разлика от Софийска община, където градската среда е единна, в Община Пазарджик има освен града и 31 населени места, всяко от които със своя специфична градска среда. Според Йорданов „така формулирана наредбата се явява твърде обща и твърде тежка за изпълнение и преждевременна и нуждаеща от доуточняване на определени елементи“, затова той предложи на вносителя да оттегли предложението си.

Това, с което Евтим Янев се съгласи, беше да коригира срока, който се дава на Община Пазарджик да изготви наредбата – от 6 на 9 месеца. Със тази корекция финалното гласуване показа „За“- 16 гласа , „Против“ – 1, „Въздържали се“ - 20 и така предложението бе отхвърлено.
Loading...