photo_moment2022.jpg

Фондация „Ви Арт“ обяви възможност за младите хора, които се интересуват от фотография, да участват в творческа фотографска работилница, в семинар "Как да представим нашето изкуство и как да ни забележат", във фотоизложба и във фото книга с авторски фотографии.

 

Ето и изискванията:

 

Да сте на възраст от 15 до 29 години и да желаете да снимате, да видите фотографиите си в изложба и отпечатани във фото каталог.

Срокът за участие е 25.05.2022 г. Можете да заявите желанието за участие  на e-mail: office@viartfoundation.com, на https://www.facebook.com/ViArtFoundation 

или се обадете на тел. 0888 802 328.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта.
Loading...