med_grizi20220510a.jpg

Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Пазарджик организира среща на своите членове, посветена на 12 май - Международния ден на сестринството.

„Изминаха две трудни години в пандемия от COVID-19 - време, в което всеки миг беше борба за живота и здравето на човечеството. Всички ние - медицински сестри, акушерки, лаборанти, фелдшери, рехабилитатори, се посветихме с неподозирани сили на своята мисия – да сме в помощ на хората в нужда от здравни грижи“, заяви в словото си Галина Цинигарова, Председател на РК на БАПЗГ. Тя подчерта, че към нерешените проблеми на съсловието са се прибавили още натрупаната физическа и психическа умора. „Всеки един от нас стана пример за уникалния труд в помощ на хората. Цялото общество призна нашата изключителната значимост на нашите професии за съхраняване на живота и здравето на хората. Предстои това да направи и самата държава“, каза още Галина Цинигарова.

Исканията на специалистите по здравни грижи са да бъде приета Национална стратегия за развитието на здравните грижи в Република България с конкретни срокове, финансово обезпечаване и отговорни институции. Да бъде определена начална работна заплата за специалистите по здравни грижи в размер на три минимални работни заплати, да се приемат стандарти за всяка от специалностите в направление „Здравни грижи“, които да включват необходимия брой медицински специалисти спрямо броя на пациентите, както и спрямо броя на децата и учениците в детските ясли, детските градини и училищата, да се гарантира диференцирано заплащане на труда, съобразно придобитата квалификация и задължително, обезпечено от работодателите и държавата, продължаващо обучение и гаранции за кариерно развитие в професията.

Тези искания бяха представени на срещата на специалистите по здравни грижи, провела са по-рано днес в Пленарна зала на Община Пазарджик. На срещата вместо традиционното отличие на най-добрите в професията, плакети за проявения професионализъм в условията на пандемия получиха представители на всичките 22 медицински дружества от област Пазарджик.

Гости на срещата бяха народните представители Стефан Мирев и Ивайло Христов. Приветствие към присъстващите отправи заместник областният управител Петя Цанкова.

„Винаги съм заставала пред тази аудитория изключително респектирана, тъй като в днешно време това е най-хуманната и най-престижната професия. Изминаха две години, в което здравеопазването беше поставено на изпитание и да, държавните институции са длъжни на Вас - специалистите по медицински грижи. Вие сте хората, които дарявате живот, които спасявате живот, вдъхвате надежда и помагате с усмивка на всеки един нуждаещ от вас. Вашият празник е празник на щастието, на здравето, на живота и на хуманността“, каза Петя Цанкова.

Всички присъстващи почетоха с минута мълчание паметта на починалите от Ковид-19 професионалисти по здравни грижи от структурите в региона.

Шест медицински сестри и фелдшери загубиха живота си в битката с ковид-19. Това са:
- Вили Мутева – медицинска сестра от МБАЛ „Хигия-север” – Пазарджик;
- Даринка Огнянова – медицинска сестра от МБАЛ Пазарджик;
- Димитър Комитов – медицински фелдшер от ЦСМП – Пазарджик, филиал Брацигово;
- Марийка Йонкова – медицинска сестра от УМБАЛ „ПЪЛМЕД” – МС Здраве – Пазарджик;
- Петър Станоев - медицински фелдшер от ЦСМП – Пазарджик;
- Стоянка Пиперкова – медицинска сестра от МБАЛ „Уни Хоспитал” – Панагюрище.

Сред нерешените проблеми съсловието постави недостигът и подготовката на кадрите. Към момента 879 са работещите специалисти по здравни грижи на територията на Област Пазарджик. Сред тях най-голям е броят на медицинските сестри - 588 и акушерките - 104, като в общия брой са включени още фелдшери, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти и рехабилитатори. Недостигът на кадри е голям. Медицинските грижи се нуждаят от още 760 специалисти – т.е. недостигът е почти толкова, колкото са и наетите в момента. Надежда на съсловието дава възраждането, по идея на проф. Стайко Спиридонов, на обучението на професионалисти по здравни грижи в Пазарджик и откриването през 2021 г. на филиал в Пазарджик на Медицински университет в Пловдив за обучението на такива специалисти.


med_grizi20220510b.jpg
med_grizi20220510.jpg


Loading...