bapzg20220531.jpg

На Общо отчетно-изборно събрание на Регионалната колегия на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи беше отчетена дейността на колегията за периода 2016-2022 г. Здравните специалисти преизбраха за нов мандат досегашния председател на колегията Галина Цинигарова.

В отчета за дейността на организацията тя засегна редица проблеми, сред които най-глобален е недостигът на кадри. В световен мащаб кадровото обезпечаване на системата на здравеопазването със специалисти по здравни грижи води със себе си тревожна статистика. В България от години има критичен недостиг на медицински сестри и акушерки. Съотношението лекар:медицинска сестра у нас е 1:0,9, а международният стандарт е 1:4, посочи Галина Цинигарова. С цел да представят професията пред младите хора медицински сестри от Пазарджик проведоха редица срещи с ученици, за да намерят сред тях свои последователи в професията и мисията „Здравни грижи“. Сериозна крачка в тази насока е и разкриването на филиал в Пазарджик на Медицинския университет в Пловдив за обучение на такива специалисти.

Галина Цинигарова засегна и въпроса с обезщетенията на медицинските специалисти при заболяване от ковид и факта, че държавата и Здравната каса не са подкрепили тези, които са преболедували в домашни условия, а единствено по-тежките случаи, при които се е наложило настаняване в болница.

В момента в пазарджишката Регионална колегия на БАПЗГ членуват 910 членове.


galina_tsinigarova20220531.jpg
bapzg20220531a.jpg


Loading...