sanirane_sreshta_tp20221102a.jpg

Кметът  Тодор Попов проведе среща с домоуправителите за санирането на жилищните сгради, организирана от Община Пазарджик. Той благодари на присъстващите, че са откликнали и ги увери, че целият екип на Общината, както и на Евроцентъра за работа с граждани ще бъдат на тяхно разположение, а от понеделник всички необходими документи ще се предоставят там.

"Тази програма за саниране няма нищо общо със старата национална такава, която спря. Според мен това беше единственото и по-мащабно нещо, което се направи през последните години. Тя беше за сгради с повече от 36 жилищни имота. А настоящата се отнася за всички жилищни сгради. Това е програма, която е само с едно условие - сгради, които  са проектирани преди 26 април 1999 година", поясни Тодор Попов.

Той уточни, че това е предварителна среща, но  не очаква промени в изискванията, които трябва  до 15 ноември да излязат официално. Както и необходимостта  до Нова година да бъдат приети всички закони по Плана за възстановяване и развитие, за да бъде обезпечено второто плащане. "Това са само и единствено европейски средства, които са предвидени за България и са от порядъка на 1 млрд. и 400 млн. евро", конкретизира Кметът на Пазарджик.

Преди да съобщи кой може да кандидатства, той отбеляза, че със старите искания за финансиране от 2015-16 година  всичко приключва. "Кандидатства се наново, със същото сдружение, разбира се. Само трябва да се провери, дали не са изтекли по закон сроковете на представителството на управляващите сдружението", препоръча Попов.

Сред изискванията открои две  неща: енергийно обследване и технически паспорт на сградата.

"Ако сградата бъде одобрена, ще бъдат възстановявани разходите по енергийното обследване и техническия паспорт. Ако не бъде одобрена, разходите остават за сметка на собствениците.

До една година след санирането, вие трябва да възложите едно ново обследване, което да гарантира, че енергоспестяващите дейности отговарят на 30%, които като цяло се залагат като минимум икономии в жилището на всеки един от този обект.

Много е важно да се знаят кои са тези дейности. Нашия опит до сега показва, че като се започне санирането, хората искат всичко. Но е важно е да се знаят, кои са допустимите", предупреди Тодоро Попов.

Крайният срок за подаване на заявления от сдружения на собствениците с  всички изискуеми документи е до 31.03.2023г. , но той предложи да е  до 1 март, за да има технологично време за обработка на документите.

"Трябва да се говори с хората, че това е добро и полезно начинание. Това са ни едни подарени пари да си оправим сградите, но не само да си ги оправим. Това създава трудова заетост, създава по-продължителен живот на сградата, по-добра физическа среда и най-важното - пести вашите пари.

Мислихме много как да ви помогнем. Към тази програма имат интерес всички. И строители, и оценители, и всякакви други. Защото  е полезна за всички. Аз ви благодаря, че има такава активност, защото от нас зависи как ще се справим с тази възможност. Ще направя всичко възможно колкото се може повече блокове да бъдат одобрени", декларира кметът на общината. Той напомни, че за кандидатствалите  до 31 март, и одобрени, финансирането ще е 100%, а след тази дата ще бъде 80% и 20% съфинансиране.

"Затова моят съвет към всички  е да положим усилия и да се включим в срока. Има достатъчно време. Около два месеца трае едно такова обследване. Почти съм сигурен, че при 20% съфинансиране  - един блок няма да се направи.

Трябва да сме наясно и с още нещо - не всички ще бъдат одобрени. Но това не означава, че ние няма да продължим и през следващите години да правим необходимото тези, които не са се класирали сега, да получат този шанс, докато санираме целия град. Как ще изглежда той тогава и колко ще спестяваме всички?", попита риторично Попов.

Той сподели, че от следващата седмица започва смяната на цялото улично осветление, в резултат на което ще падне с 40%  разходът на Общината за електричество. Презентира накратко и възможности по програма "Околна среда" за  5-6 млн. лв., с които да се обновят по-големите междублокови пространства, както и започващата от декември подмяна  на отоплителните уреди на твърдо гориво с климатици и термопомпи .

"Трябва да се възползваме от тези неща. Държах лично да ви видя, да ви благодаря за активността. Виждаме, че като сме задружни - постигаме резултати. Може да разчитате на всяко нещо, с което можем да ви  бъдем полезни.“, увери още веднъж кметът Тодор Попов.

Цялата необходима информация може да бъде открита и на сайта на Община Пазарджик: https://pazardzhik.bg, където е поместена ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I“.


sanirane_sreshta_tp20221102b.jpg
sanirane_sreshta_tp20221102.jpg


Loading...