sinyo_sartse.jpg

Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Пазарджик в партньорство с Националната комисия за борба с трафик на хора и МКБППМН при Община Велинград организират регионално обучение за секретарите на МКБППМН и инспекторите от Детска педагогическа стая от област Пазарджик на тема: Интернет пространството като механизъм за въвличане в трафик на хора при условия на социална изолация и дистанционно обучение.

Обучението ще се проведе на 29.07.2021 г. (четвъртък) и ще премине под знака на Международния ден за борба с трафика на хора – 30 юли.

  За обучител е поканена г-жа Антоанета Василева, Първи вицепрезидент на Експертната група за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Съвета на Европа и международен експерт със сериозен опит в провеждането на подобни тематични обучения. ГРЕТА отговаря за наблюдението на прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора от страните, които са я ратифицирали, в т. ч. и България, и за изготвянето на доклади за оценка на мерките, предприети от всяка страна.

Обучението ще предостави възможност на секретарите на МКБППМН и на инспекторите от ДПС в регион Пазарджик да повишат знанията си, уменията си и да обменят ценен опит и идеи за превенция на трафика на хора сред подрастващите.
Loading...