sinitovo2021_protest.jpg

Инициативен комитет против откриване на кариера за открит добив на строителни материали в м. Малкото меше, на територията на кметство Синитово, общ. Пазарджик, съвместно с жители на селото днес заяви позицията си пред сградата на РИОСВ – Пазарджик по време на заседанието на Експертен екологичен съвет, на който се гледаше проекта за кариера в Синитово.

„Тук сме, за да изразим позиция срещу откриване на кариера на „Еко Хидро” в местността Малкото меше. Селото не приема разкриването на кариерата. Това е в разрез със заповед на министър Джевдет Чакъров, която забранява разкриването на нови кариери в Натура 2000” Това заяви Костадин Деянов – говорител на Инициативния комитет.

„За нас това е нова кариера и не сме съгласни с разкриването ѝ, не сме съгласи със запрашаването, замърсяването, моста и т.н. . В момента горе се провежда Експертен екологичен съвет на РИОСВ, където ще се вземе крайното решение дали проектът ще бъде пуснат и одобрен или ще бъде спрян. Ние изразяваме нашата позиция против. Внесли сме нашето становище. Горе е допуснато Дружеството за защита на птиците и г-н Димитър Бачийски от Пловдив, за да изложи своите експерти аргументи, а ние изразяваме тук нашата гражданската позиция. Радвам се, че Експертният съвет поиска да чуе нашето становище, рядко се случва”, коментира още Костадин Деянов.

„Ние искаме да убедим инвеститорите преди да възлагат проекти, ОВОС, да вадят разрешителни, първо трябва да се срещнат с местното население и да представят инициативата си. Това е една полезна практика, така се работи! Инвеститорите първо да представят инициативите си! В противен случай няма смисъл целият този разход, който ще направят, защото с референдум обществото има възможност да стопира дори и да са дадени разрешителните на държавно ниво”, допълни Костадин Деянов и обяви, че Инициативният комитет ще продължи със заявяване на позиция и срещу другия проблем – отпадъците. „Както виждате, плакатите са основно за втория проблем – против депо за промишлени отпадъци на мястото на бивиия ТЕЦ, което е прикрито под идеята за фотоволтаична централа, но теренът ще се запълва, за да се заравни с промишлени отпадъци – пулпи от „Тракия Папир” и „Белана” Белово, както и други отпадъци. Проведеният референдум включваше и двата въпрос, така че продължаваме и с втория проблем”, каза още говорителят на ИК в Синитово.
Loading...