sad_adminastriven2021.jpg

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, завишения брой на заразените с COVID-19 служители в Административен съд – Пазарджик към 18.10.2021 г. и извършване на основна дезинфекция в работните помещения, включително в служба „Регистратура“, Ви уведомяваме, че съдът няма да работи с граждани от 11,00 ч. до 16,00 ч. на 18.10.2021 г. Това гласи съобщение от съда. От там апелират гражданите да извършват справки по делата чрез сайта на съда и чрез Единния портал за електронно правосъдие. Възможно е информацията да се получава и на следните телефони:

• 034/40 72 10 – служба „Съдебно деловодство“
• 034/40 72 18 – служба „Съдебно деловодство“
• 034/40 72 26 – служба „Регистратура“
• 034/40 72 24 – служба „Съдебни секретари“

От Административния съд се обръщат с молба исканията, сигналите, предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях да се подават до Административен съд – Пазарджик чрез лицензиран пощенски оператор,
куриер или електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на съда: admincourt-pz@admincourt-pz.bg.


adm_sad_tabela800.jpg


Loading...